VAŽNO! UPUTE MINISTRA O RADNIM PRAVIMA U COVID-19 EPIDEMIJI

Poštovane kolegice i kolege!

U jeku epidemije i borbe protiv COVID-19 infekcije, pojedini ravnatelji nisu pokazali razumijevanje za ozbiljnost situacije niti su prepoznali važnost i ključnu ulogu liječničke struke koja se našla u prvoj liniji borbe protiv korona virusa.  Brojne kolegice i kolege su nas izvještali o prisilnom upućivanju na godišnje odmore, o preraspodjeli prekovremenih sati u slobodne dane, nedefinirani je bio status liječnika/zdravstvenog radnika u samoizolaciji, na bolovanju zbog potvrđene COVID-19 infekcije,..

Hrvatski liječnički sindikat je 06. ožujka 2020. ministru zdravstva i ravnatelju HZZO-a uputio zahtjev da se infekcije COVID-19 kod zdravstvenog radnika smatra profesionalnom bolešću i da se bolovanje zbog samoizolacije plaća kao da se radi o profesionalnoj bolesti.

Pet dana kasnije, 11. ožujka 2020. , primili smo pozitivan odgovor ravnatelja HZZO_a. Oba dopisa možete u cijelosti pročitati na našoj web stranici. Naš zahtjev je danas dobio i zakonski okvir, jer je od danas, 02. travnja 2020. stupio na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti , kojim se utvrđuje priznavanje profesionalne bolesti od dana nastanka, odnosno utvrđivanja dijagnoze (kad se radi o zaraznoj bolesti).

O pritužbama s terena je Hrvatski liječnički sindikat u 2 navrata (18. i 25.03.20.)  tražio od ministra Beroša  decidirane upute po kojima će postupati ravnatelji.

Danas (02.04.2020.) je  iz Ministarstva zdravstva upućen dopis svim zdravstvenim ustanovama, u kojem su jasno definirane upute o postupanju ravnatelja, vezano uz korištenje godišnjih odmora, prava na plaću liječnika za vrijeme samoizolacije, naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog COVID-19 infekcije itd.

Svi prijedlozi HLS-a za rješavanje navedenih problema su prihvaćeni, a rješenja navedena u dopisu ministra Beroša su doista napravljena na najpovoljniji mogući način  za nas.

Kao najvažnije iz ovog dopisa izdvajam:

  1. Za vrijeme dok smo raspoređeni na tzv „COVID dane“, dok ne radimo i čekamo poziv poslodavca, imamo pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja nam je isplaćena u prethodna 3 mjeseca (preračunato u sate provedene u čekanju)
  2. Naknada plaće za vrijeme samoizolacije liječnika isplaćuje se na jednak način kao što je navedeno u prethodnoj točki (prosječna plaća zadnja 3 mjeseca – naravno, preračunato u broj sati u samoizolaciji)  
  3. Korištenje godišnjeg odmora iz 2019. – mora se uskladiti s potrebama organizacije rada u ustanovi, uz obvezu izdavanje Rješenja  o trajanju i razdoblju korištenja god.odmora, 15 dana prije početka korištenja GO.Za godišnji odmor za 2020. nužno je poštivati sve odredbe Zakona o radu, osobito u pogledu savjetovanja i obavješćivanja radnika
  4. Poslodavac ne može bez zahtjeva radnika odrediti korištenje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad
  5. Preporuka je da se organizira i omogući prehrana svim zdravstvenim radnicima koji tijekom epidemije rade 12 i više sati,
  6. COVID-19 infekcija zdravstvenog radnika je profesionalna bolest, ako ju je dobio u kontaktu na radnom mjestu.  

 

Dopis ministra zdravstva možete u cijelosti pročitati u nastavku.

Čuvajte se! Srdačan pozdrav svima,

 

                                                                                                              Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata:

                                                                                                              Mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, dr.med.