UPUTE VEZANO UZ ISPLATU RAZLIKE ZA OSNOVICU PLAĆE U 2016./2017.

UPUTE VEZANO UZ ISPLATU RAZLIKE ZA OSNOVICU PLAĆE U 2016./2017. – PODIZANJE TUŽBE ILI IZVANSUDSKA NAGODBA?

Temeljem velikog broja upita članstva vezano uz isplatu razlike za osnovicu plaće u javnim službama za 2016./2017., a u nemogućnosti da svima odgovorimo pojedinačno, molimo da pozorno pročitate tekst u nastavku:

Glavni odbor HLS-a  je na sjednici održanoj 22. rujna 2020. donio Odluku da HLS neće pozvati članove  na organizirano  podizanje tužbi  zbog isplate razlike za osnovicu u 2016./2017.g., o čemu ste svi primili obavijest (newsletter u 11.mj,.2020.). Očekivalo se da će se nadoknada duga isplatiti temeljem do tada brojnih dobivenih pravomoćnih presuda drugih djelatnosti u javnim službama.

U međuvremenu je takvo pravo na isplatu razlike potvrdio i Vrhovni sud (prosinac 2020.).

Međutim, kao i mnogo puta do sada, isplatu onog na što imamo pravo, nismo dočekali.  Hrvatski liječnički sindikat je ministru zdravstva u prosincu 2020. i siječnju 2021. uputio 2 dopisa i 2 požurnice u kojima traži isplatu razlike plaće za osnovicu iz 2016/2017., ali ni na jedan dopis nismo primili odgovor. Isto smo dopisom tražili i od svih ravnatelja zdravstvenih ustanova u RH, koji su nam gotovo uniformno odgovarali da vezano uz to čekaju upute Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva očigledno nema namjeru rješavati ovaj problem, pa nam je preostalo tužbama tražiti ono što nam pripada.

Nakon Odluke Vlade o tzv. COVID nagradi, kojom su zdravstveni radnici dodatno poniženi, velik dio vas odlučio je svoje pravo na isplatu razlike osnovice tražiti sudskim putem.

Uzimajući u obzir brojne upite i vrlo veliku zainteresiranost naših članova za tužbe    Glavni odbor je izmijenio svoju raniju odluku vezano uz ovaj problem, te je 28. siječnja 2021. većinom glasova donesena izmijenjena odluka, prema kojoj će HLS  poduprijeti naše članove u tužbama za isplatu razlike za osnovicu u 2016./2017.  (na isti način i pod istim uvjetima, kao što smo to učinili i kod tužbi za prekovremene).

U nastavku molim da pročitate tekst našeg pravnika:

„Predmet: isplata razlike plaće na temelju „Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama“ od 23. studenog 2006. godine, „Dodatka Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama“ od 13. svibnja 2009. godine, te „Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama“ od 26. listopada 2011. godine.

Uputa i obrazloženje pravnika HLS-a:

Sukladno čl. III. Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama, osnovica za obračun plaće u javnim službama iznosit će 5.415,37 bruto kn od trenutka kada službeni pokazatelji Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske ukažu na poboljšanje stanja odnosno rast međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a za dva tromjesečja uzastopno (u odnosu na isto razdoblje prethodne godine), prosječno dva ili više posto (mjereno aritmetičkom sredinom dvije stope realnog rasta međugodišnjeg tromjesečnog BDP-A dva uzastopna tromjesečja). Uvjet propisan odredbom čl. III. Dodatka Sporazuma ostvario se dana 27. studenog 2015. godine, s obzirom na to da je Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske tog dana objavio priopćenje iz kojeg je vidljivo da je BDP u drugom tromjesečju 2015. godine zabilježio rast od 1,2%, a u trećem tromjesečju 2015. godine rast od 2,8%, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što znači da je dva tromjesečja za redom zabilježen prosječni godišnji rast BDP-a od 2%.Usprkos tome što je javnim službenicima već plaća za prosinac 2015. godine trebala biti obračunata primjenom osnovice od 5.415,37 kn, ista se za razdoblje od prosinca 2015. godine do prosinca 2016. godine nastavila obračunavati primjenom dotadašnje osnovice od 5.108,84 kn, 

zatim za razdoblje od siječnja 2017. godine do srpnja 2017. godine primjenom osnovice od 5.211,02 kn te 

za razdoblje od kolovoza 2017. godine do listopada 2017. godine primjenom osnovice od 5.315,24 kn.

Naime, tek je plaća za studeni 2017. godine obračunata i isplaćena primjenom osnovice od 5.421,54 kn, što znači primjenom osnovice koja prelazi visinu osnovice utvrđene čl. III. Dodatka Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama.

Slijedom navedenog, razvidno je da se plaća javnim službenicima obračunavala primjenom pogrešne, odnosno preniske osnovice za cjelokupno razdoblje od prosinca 2015. godine do listopada 2017. godine, stoga istima pripada pravo na isplatu razlike plaće za cijelo navedeno razdoblje.“

Nekoliko zdravstvenih ustanova je ponudilo sklapanje izvansudskih nagodbi. U tim nagodbama se traži da se odreknete prava na zakonske zatezne kamate, a nagodbe obuhvaćaju samo 2016. godinu, čime nije obuhvaćeno cjelokupno razdoblje pogrešnog obračuna plaće, odnosno nije ponuđena isplata za cjelokupno trajanje takvog pogrešnog obračuna. Sukladno navedenom, takvom ponuđenom nagodbom nije u potpunosti riješena predmetna problematika, stoga je istom neophodno obuhvatiti razdoblje od prosinca 2015. godine do listopada 2017. godine (mišljenje odvjetnika HLS-a).

Ukoliko Vam je ravnatelj ponudio nagodbu, dobro pročitajte tekst nagodbe i procijenite – želite li takvu nagodbu prihvatiti ili ne. Prihvaćanje nagodbe je samo i isključivo odluka svakog od Vas ponaosob.

Članovi HLS-a koji žele pokrenuti tužbu za razliku osnovice

a) Svi članovi koji su preko HLS-a pokrenuli tužbe zbog prekovremenih, a žele pokrenuti tužbe i za razliku osnovice, neka se jave predsjednicima podružnica i odvjetnicima koji su ih zastupali u procesu za prekovremene.

Molim predsjednike podružnica da popis kolega/kolegica koji podnose tužbe dostave u središnjicu.

b) Članovi HLS-a koji procese za prekovremene nisu pokretali preko HLS-a, a žele pokrenuti tužbe za razliku osnovice, molimo da se jave direktno u središnjicu, gdje ćemo ih uputiti kojem odvjetniku se mogu obratiti.

HLS za sada ima sklopljene ugovore za zastupanje s 3 odvjetnička ureda, pod jednakim uvjetima pod kojim su nas zastupali i za prekovremene.

Podsjećam da to znači slijedeće:

1. podružnice plaćaju putne troškove odvjetnicima koji zastupaju članove njihove podružnice, a

2. trošak vještačenja će inicijalno biti plaćen iz sredstava središnjice, a Vi se potpisom obvezujete da ćete taj trošak vratiti središnjici nakon dobivenog sudskog procesa.

Pojedine podružnice su samostalno izabrale odvjetnike s njihovog područja i s njima sklapale ugovore u procesima za prekovremene pa nema nikakve zapreke da to učine i u ovom slučaju, samo vas molim da o tome obavijestite središnjicu. U tom slučaju predsjednik Podružnice potpisuje Ugovor u ime Podružnice .

Posebno upozoravam da brojni odvjetnici „krstare“ bolnicama i nude svoje usluge za podizanje tužbi, ali svi oni od konačno dosuđenog iznosa za sebe uzimaju određeni postotak, što nije slučaj s odvjetnicima s kojima je HLS sklopio ugovore.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća slobodno se obratite u našu središnjicu.