Uputa za dobivanje iskaznice K-50

Poštovane kolegice i kolege, lijepo vas molimo da se za potvrdu obratite vašem sindikalnom povjerniku.

 

Uputa za ispostavljanje i korištenje Iskaznice K-50 za putovanja u vlakovima

 HŽ Putničkog prijevoza za članove Hrvatskog liječničkog sindikata i članove njihovih užih obitelji  

 

  1. 1.   Nositelji i korisnici prava na Iskaznicu K-50

Nositelji prava:

-     Članovi Hrvatskog liječničkog sindikata - za vrijeme trajanja radnog odnosa

-     imaju pravo na pojedinačna putovanja s popustom 50% od redovite prijevozne cijene, te na kupnju mjesečne opće pretplatne karte s dodatnim popustom od 20% u odnosu na cijene mjesečnih karata

 

Korisnici prava:

-     članovi uže obitelji nositelja prava (bračni/životni partneri i djeca) - za vrijeme trajanja prava nositelja prava

-     imaju pravo isključivo na pojedinačna putovanja s popustom 50%

-     djeca - do završetka zakonom propisanog obveznog školovanja odnosno do navršene 25. godine života pod uvjetom da su redoviti polaznici škole ili fakulteta

S Iskaznicom K-50 povlaštenu vožnju može ostvariti samo osoba na koju ista glasi.

 

  1. 2.   Ispostavljanje Iskaznice K-50

Nositelj prava dužan je :

-       osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom te članskom iskaznicom sindikata ili potvrdom o članstvu u sindikatu

-       priložiti 1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

-       jednokratno platiti 30,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

 

Korisnik prava dužan je:

-     zajedno s nositeljem prava osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom i potvrdom sindikata o užem srodstvu s nositeljem prava

-     nositelj prava može i sam kupiti Iskaznice K-50 za članove svoje uže obitelji uz prilaganje potrebne potvrde poslodavca o užem srodstvu

-     priložiti 1 fotografiju 3x3,5 cm člana uže obitelji za kojeg se ispostavlja Iskaznica K-50

-     jednokratno platiti 30,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

 

  1. 3.   Popust

Prijevoz s Iskaznicom K-50 može se ostvariti na redovitim linijama unutarnjeg javnog prijevoza, vlakovima predviđenima voznim redom (ne vrijedi u posebnim vlakovima).

Cijene pojedinačnih karata koje se kupuju temeljem Iskaznice K-50 snižene su 50% u  odnosu na pojedinačne prijevozne cijene. Cijene mjesečnih pretplatnih karata snižene su za 20% u odnosu na cijenu mjesečne karte.

Popust 50% temeljem Iskaznice K-50 ne primjenjuje se na cijene za uporabu postelje u vagonima za spavanje i uporabu ležaja u vagonima s ležajima, na prijevoz praćenih automobila i motocikala, te na prijevoz bicikala.

Za vlakove s obaveznom rezervacijom sjedala, ista se naplaćuje u punom iznosu.

 

  1. 4.   Kupovina i pregled prijevoznih karata

Prijevozne karte temeljem Iskaznice K-50 kupuju se na putničkim blagajnama ili u vlaku.

Pojedinačne prijevozne karte s popustom nositelji i korisnici prava kupuju i plaćaju na putničkim blagajnama ili u vlaku, a pretplatne karte nositelji prava kupuju i plaćaju isključivo na putničkim blagajnama.  

 Nositelj i korisnik prava obvezni su predočiti Iskaznicu K-50 prilikom kupnje prijevoznih karata kao i vlakopratnom osoblju prilikom pregleda prijevoznih karata u vlaku. U slučaju da nositelj ili korisnik prava prilikom putovanja ne mogu pokazati važeću Iskaznicu K-50, vlakopratitelj u vlaku tom će putniku naplatiti razliku između plaćene snižene cijene i stvarno potrebne prijevozne cijene bez popusta i dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

 Ukoliko službeno mjesto (blagajna) nije otvoreno za prodaju prijevoznih karata vlakopratitelj će u vlaku ispostaviti prijevoznu kartu po sniženoj cijeni, a ukoliko službeno mjesto prodaje prijevozne karte ili je prijevozna karta neodgovarajuća (npr. putovanje vlakom višeg ranga, u 1. razredu, produljenje putovanja i dr.) vlakopratitelj će u vlaku naplatiti dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

 Novac za kupljene, a neiskorištene prijevozne karte vraća se u skladu s propisima HŽ Putničkog prijevoza. 

 Prijevozni uvjeti, propisi i tarife dostupni su na Internet stranicama HŽ Putničkog prijevoza www.hzpp.hr.

 

5.Načini plaćanja

Mjesečne opće pretplatne karte, kao i karte za pojedinačna putovanja moguće je kupiti jednokratnim plaćanjem  gotovinom ili kreditnim karticama u većim prodajnim mjestima.

 

6.Gubitak Iskaznice K-50 ili prijevozne karte

U slučaju gubitka Iskaznice K-50 isto se mora prijaviti u mjesto ispostavljanja Iskaznice K-50 tako da se može proglasiti nevažećom, a nositelj i korisnik prava za daljnje korištenje mora kupiti novu Iskaznicu K-50.

Za izgubljene prijevozne karte kupljene temeljem Iskaznice K-50 ne ispostavlja se zamjenska karta.

 

7.Zlouporabe

Zlouporaba ili nepravilno korištenje Iskaznice K-50 (npr. davanje na korištenje osobi na koju ista ne glasi)  može dovesti do oduzimanja iste i podizanja tužbe kod nadležnog suda.