UPUTA O POSTUPANJU ČLANOVA HLS-a ZA VRIJEME ODRŽAVANJA PROSVJEDA MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatski liječnički sindikat nije reprezentativan i zbog toga ne smije organizirati štrajk ili prosvjede radi pregovora o Kolektivnom ugovoru.

Hrvatski liječnički sindikat podržava prosvjede i ostale sindikalne akcije medicinskih sestara – tehničara, ali sami ne možemo sudjelovati  u njihovoj organizaciji.

Za vrijeme prosvjeda medicinskih sestara – tehničara, članovi Hrvatskog liječničkog sindikata mogu se, ako to žele,  pridružiti prosvjedu u vrijeme pauze.

Obavještavamo članstvo da će se 10. rujna 2019. održati zajednički sastanak Glavnog odbora HLS-a i Izvršnih odbora HLK-e i HLZ-a radi definiranja zajedničkih strukovnih i staleških pitanja hrvatskog liječništva te budućim akcijama, o čemu ćemo vas izvijestiti.

S poštovanjem,

Predsjednica HLS-a

mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med.