Simpozij medicinskog prava

2. HRVATSKI SIMPOZIJ MEDICINSKOG PRAVA
s međunarodnim sudjelovanjem
Hotel Olympia / Vodice 11. - 13. 11. 2016.
druga