Prosvjed 18.3.2023.

Hrvatski liječnici odgovaraju političarima - istinom na spinove!

Poziv na prosvjed - Goran Kozjak, dr. med. - član GO HLS-a - video

Poziv na prosvjed - Željko Blažinkov, dr. med. - član GO HLS-a - video

Poziv na prosvjed - Ivan Marijetić, dr. med. - član GO HLS-a - video

Poziv na prosvjed - Darija Jandrić Bečić, dr. med. - članica GO HLS-a

Poziv na prosvjed - Ivica Bilić, dr. med. - član GO HLS-a - video

Poziv na prosvjed - Kristijan Dinjar, dr. med. - član GO HLS-a - video

Poziv na prosvjed - Daniela Fabris Vitković, dr. med. - članica GO HLS-a - video

Poziv na prosvjed - Kristijan Ćupurdija, dr. med. - tajnik HLS-a - video

Poziv na prosvjed - Linda Rossini Gajšak, dr. med. - dopredsjednica HLS-a - video

Stranice