Produžena valjanost Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva

Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja  istekla je valjanost 31.prosinca 2022. 

Pregovori za novi KU do tog dana još uvijek  nisu započeli i bilo je nužno osigurati prava zaposlenih  u sustavu zdravstva. Zbog toga su 2 sindikata- potpisnika KU iz 2018.g. (Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara/tehničara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi) 30. prosinca 2022. s ministrom zdravstva potpisali Dodatak IV. KU za djelatnost zdravstva, kojim se valjanost KU produžuje do 25. ožujka 2023.

Početak pregovora za novi GKU je odgađan zbog dužeg procesa utvrđivanja prava na reprezentativnost u Ministarstvu rada, iako su sindikati svi tražene podatke dostavili još u studenome 2022. 

Prema informacijama kojima raspolažemo, početak pregovora se očekuje u drugoj polovici siječnja 2023.

U pregovorima za novi GKU će ravnopravno sudjelovati i Hrvatski liječnički sindikat, kojem je ponovno priznata reprezentativnost, nakon punih 8 godina.

 

Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja možete pročitati na linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_3_57.html