PRIOPĆENJE LIJEČNIČKIH UDRUGA, UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA I SAMOSTALNOG SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI O NAJNOVIJIM NAPADIMA NA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE

Hrvatski liječnički sindikat, Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor, HUBOL, KOHOM, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara /tehničara, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi najoštrije osuđuju napade na liječnike i medicinske sestre na radnom mjestu.

Najnoviji napad dogodio se u ponedjeljak, 28.siječnja 2019. u Hitnoj kirurškoj ambulanti KB Dubrava, samo tri dana nakon napada na liječnike i medicinske sestre u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.

Napadi kojima su liječnici, medicinske sestre i ostali zaposleni u zdravstvu izloženi na svojim radnim mjestima su sve češći, a osobito zabrinjava podatak da doživljavamo sve više fizičkih napada.

Iako su najnovije izmjene Kaznenog zakona donijele određene promjene, važno je osigurati da se Zakon sustavno provodi te da se počinitelji bez odgode procesuiraju i najstrože kazne.  

Na učestale napade u zdravstvenim ustanovama upozoravamo već dugi niz godina i cijelo to vrijeme smo izloženi agresiji, koja je, nažalost, postala dio naše svakodnevice. Liječničke novine su na ovaj problem upozoravale  još 2008. godine, kada je objavljen niz tekstova o nasilju nad liječnicima i medicinskim sestrama, a na problem su upozoravali i sindikati tijekom pregovora za GKU 2013. I kasnije.

Danas,

 • kada nam u RH nedostaje liječnika i medicinskih sestara
 • kada liječnici i medicinske sestre svakodnevno odlaze u inozemstvo,
 • kada liječnici i ostali zdravstveni djelatnici održavaju zdravstveni sustav na životu odrađivanjem velikog broja prekovremenih sati , iznad zakonski dozvoljenih okvira,
 • kada se prekovremeni rad ne obračunava niti plaća korektno,
 • kada liječnicima još uvijek nije riješena reprezentativnost i nemaju pravo pregovarati za svoje kolege,

 eskalacija nasilja na našim radnim mjestima sigurno nije nešto što će zadržavati naše kolegice i kolege u domovini. 

Zgroženi divljanjem na Jordanovcu i nasiljem u KB Dubrava, ponovno upozoravamo i tražimo od svih nadležnih institucija da se hitno poduzmu mjere za zaštitu zdravlja i života  liječnika, medicinskih sestara i ostalih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Tražimo hitnu primjenu mjera za podizanje razine sigurnosti u zdravstvenim ustanovama te u tu svrhu predlažemo: 

 • proglašenje zdravstvenih ustanova mjestima  nulte tolerancije na nasilje
 • uvođenje obveze 24-satne nazočnosti zaštitarske službe u zdravstvenim ustanovama
 • uvođenje nadzora kamerama u zdravstvenim ustanovama  na mjestima gdje su napadi na zdravstvene radnike učestaliji (čekaone, prijamni šalteri)
 • postavljanje tzv „tihih alarma“ povezanih sa zaštitarskom službom na izolirana radilišta i radilišta s učestalijim napadima (npr. ordinacije PZZ, hitne ambulante) 
 • provođenje strože kontrole ulazaka posjeta u zdravstvene ustanove
 • promptno procesuiranje i adekvatno kažnjavanje napadača na zdravstvene radnike na njihovim radnim mjestima
 • da se u Zakon o zaštiti prava pacijenata unese odredba o obvezi pridržavanja kućnog reda u zdravstvenim ustanovama, što se odnosi i na pacijente i na njihove pratnje/posjete, kao i da se točno definiraju sankcije u slučaju nepridržavanja kućnog reda

Poduzet ćemo sve zakonske mjere za zaštitu sigurnosti i dostojanstva liječnika i medicinskih sestara na njihovim radnim mjestima i inzistirat će na najstrožem kažnjavanju svih onih koji na bilo koji način  iskažu agresiju prema bilo kojem zdravstvenom djelatniku.

Ne želimo da se u zdravstvenim ustanovama dogodi nešto još strašnije od ovoga na Jordanovcu i u KB Dubrava da bi se problem shvatio ozbiljno

te

upućujemo apel Vladi Republike Hrvatske i tražimo hitno uvođenje mjera pojačane zaštite svih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

 

Hrvatski liječnički sindikat

Hrvatska liječnička komora

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatska udruga bolničkih liječnika

KOHOM

Hrvatska komora medicinskih sestara

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara /tehničara

Hrvatska udruga medicinskih sestara

Hrvatski nacionalni savez sestrinstva

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi