Priopćenje FEMS-a

Generalna skupština FEMS-a izražava duboku zabrinutost zbog uvjeta rada i situacije s liječnicima u Hrvatskoj.

Zabrinjava ogroman broj prekovremenih sati koje odrađuju liječnici, čija količina uvelike prelazi zakonski dopuštene granice i Direktivu 2003/88 / EC Evropskog parlamenta. Ovakvi radni uvjeti neizbježno iscrpljuju liječnike i povećavaju mogućnost medicinskih pogrešaka, ali prije svega, dovode u opasnost zdravlje i živote i liječnika i pacijenata.

Osim toga, zabrinjavaju i brojni sudski procesi pokrenuti zbog neadekvatnog izračuna i plaćanja prekovremenih sati, koji se pogrešno obračunavaju od 1. prosinca 2013.

Osobito je neprihvatljivo da se prekovremeni sati obračunavaju po nepovoljnijim uvjetima i bez dodataka koji se plaćaju za redovno radno vrijeme.

Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja EU u kojoj liječnici nemaju svoj Strukovni kolektivni ugovor. Posebno zabrinjava činjenica da liječnici nisu reprezentativni i nemaju pravo pregovarati čak niti za Granski kolektivni ugovor u zdravstvu.

FEMS je zabrinut zbog uvjeta u kojima rade hrvatski liječnici i upozorava na posljedice koje takav rad može imati na kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite građanima. Prema našem mišljenju, hrvatski političari bi također trebali biti zabrinuti zbog navedenih činjenica.

Stječe se dojam da hrvatski političari nisu dovoljno svjesni važnosti kvalitetnog funkcioniranja zdravstvenog sustava, niti važnosti liječnika u tom sustavu.

Stoga pozivamo Vladu i Parlament Republike Hrvatske da ispravi obračun i plaćanje prekovremenog rada liječnika, da promptno osigura reprezentativnost liječnicima u kolektivnom pregovaranju, kao i da stvori preduvjete i inicira početak pregovora za Strukovni kolektivni ugovor za liječnike.

Usvojila Generalna skupština FEMS-a 22.rujna 2018.