Priopćenje

HRVATSKA UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA

Zagreb, 6. svibnja 2015. godine

 

Predmet: Priopćenje za medije

 

Hrvatska udruga radničkih sindikata (HURS) i Hrvatski liječnički sindikat (HLS) protive se namjeri Ministra zdravlja da provede diskriminaciju dijela liječnika ograničavajući im mogućnost dopunskog rada.

Hrvatska udruga radničkih sindikata i Hrvatski liječnički sindikat se zalažu za to da svim liječnicima zaposlenim u javnom zdravstvu bude, pod jednakim uvjetima, dostupan dopunski rad za koji ispunjavaju uvjete tražene stručnosti.

Smatramo nedopustivim zabranjivati dopunski rad dijelu liječnika temeljem njihove trenutne pozicije u sustavu javnog zdravstva, i to ljudima koji imaju gdje dopunski raditi odnosno za čijom stručnošću postoji potreba i potražnja i izvan sustava javnog zdravstva.

Iako i sam Ministar navodi (Jutarnji list 5. svibnja 2015.) kako su se uvjeti za dopunski rad liječnika u proteklih dvadesetak godina mijenjali nekoliko puta i da to sigurno nije dobro, ipak se upušta u novo definiranje „jasnih kriterija“ tko može, a tko ne može raditi u dopunskom radu izvan bolnica.

Međutim, sam početak takvog definiranja kriterija za dopunski rad nalazi se u području diskriminacije, kojom se namjerava obuhvatiti znatan broj liječnika u javnom zdravstvu, što samo govori o nastavku eksperimenata u sustavu zdravstva, a u mandatu aktualnog ministra.

 

Potpredsjednik HURS-a i                                                      Predsjednik HURS-a

predsjednik HLS-a                                                                Ozren Matijašević

mr.sc. Ivica Babić, dr. med.