Prijedlog HLZ-a, HLK-e, Medicinskih fakulteta u RH i AMZH