PREGOVORI ZA TEMELJNI KOLEKITIVNI UGOVOR U JAVNIM SLUŽBAMA SE PRIBLIŽAVAJU KRAJU

U utorak, 26. travnja 2022. je održan 14. krug pregovora sindikata javnih službi s pregovaračkim timom Vlade, čime su se pregovori za Temeljni kolektivni ugovor u javnim službama, nakon 4,5 mjeseca približili kraju.

Vladin pregovarački tim je sindikatima ponovno predložio:

- rast osnovice za 2% od 01.04.22., daljnjih 2%  u nedefiniranom roku prije ljeta i na jesen ponovni pregovori za daljnji rast osnovice (2+2%). Uz to su ponudili 

- 1.3 kn po km za putne troškove (do sada 1 kn, a prva ponuda prije 2 mjeseca im je bila 1.2 kn), 

- za sistematske preglede 1200 kn (do sada 500) - na čemu smo inzistirali na početku pregovora, a Vlada je na to  pristala praktički odmah, još u 12. mjesecu 2021.,

Sindikati  su jednoglasno odbili ovaj prijedlog i decidirano ponovno tražili

- 4% veću osnovicu od 01.04.22. i putne troškove najmanje 1.35 kn/km.

Nakon toga se sastanku pridružio premijer Plenković, koji je dalje vodio sastanak i u nastavku izložio korigirani prijedlog Vlade :

- 4% rast osnovice - ali od 01.05.22. i nastavak pregovora za daljnji rast osnovice u zadnjem tjednu u rujnu (za dodatnih 2+2%, što ovisi o kretanju cijena, inflacije i rezultatima turističke sezone);

- putne troškove 1.35 kn/km

- sistematski pregledi 1.200 kn

Većina sindikata je ovakav prijedlog ocijenila prihvatljivim, jer je bilo potpuno jasno da u ovom trenutku više nećemo moći dobiti, a očigledna je bila i premijerova dobra volja i namjera za dodatno povećanje na jesen, kojim bi se bar malo ublažili efekti inflacije i općeg rasta cijena. 

Na ovakav prijedlog Vlade, sindikati su tražili još da se za putne troškove od 1.35 kn/km doda korektivni faktor, tj. ako rast cijene benzina bude veći od 10%, onda se taj iznos dodatno korigira svaki mjesec (na više, ali i na niže - u slučaju pada cijene benzina). 

Ovaj prijedlog je Vlada prihvatila i time smo se s pregovorima približili kraju. 

Preostalo je još posložiti neke točke koje se odnose na nematerijalna prava i to će u sljedeća 2 dana odraditi zajednička Radna grupa Vlade i sindikata pa je moguće da će se novi TKU potpisivati u petak (29.04.22.).

O ostalim poboljšanjima u TKU izvijestit ćemo vas nakon potpisivanja TKU.

Zaključno:

Pristali smo na povišicu od 1.5.22, a ne od 1.4.22. ali alternativa nam je bila - štrajk.

Iako su sindikati tražili bolje i više, mislim da smo u ovom trenutku postigli maksimalno moguće što se tiče osnovice, a za putne troškove smo dobili i više nego smo očekivali (bili smo spremni pristati i na 1.30 kn bez korekcijskog faktora).  

Iskreno se nadam da ćemo i na jesen uspjeti dogovoriti dodatnu povišicu, kojom će se dodatno ublažiti rast cijena energenata i inflacija, barem u postotku koji smo planirali.