Predsjednica HLS-a održala predavanje na 3. međunarodnoj konferenciji liječničkih sindikata i Lisabonu

U Lisabonu je 27.-29. rujna 2018. održana 3. međunarodna konferencija liječničkih sindikata. Konferencija se svake godine organizira na drugom kontinentu. Prva konferencija održana je 2016.g. u Berlinu, a druga 2017. u Urugvaju.

Na ovogodišnjoj Konferenciji u Lisabonu su sudjelovali predstavnici liječničkih sindikata sa svih kontinenata. Najviše je bilo delegata iz evropskih zemalja (Švedska, Nizozemska, Latvija, Belgija, Poljska, Slovačka, Francuska, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Španjolska, Portugal, Italija, Bugarska,..), ali i s ostalih kontinenata (Australija, Novi Zeland, Mianmar, Tanzanija, Egipat, Argentina, Urugvaj, SAD,…)

Glavne teme Konferencije su bile: Europska direktiva o radnom vremenu liječnika, migracije i radno vrijeme liječnika, pravo liječnika na štrajk i uvjeti rada specijalizanata.

Predsjednica HLS-a, mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med. je na Konferenciji održala predavanje u kojem je sudionicima predstavila Hrvatsku i upoznala ih s problemom odlaska liječnika iz Hrvatske, manjka liječnika, odrađivanja velikog broja prekovremenih sati i sudskim procesima zbog neadekvatnog plaćanja prekovremenih sati, problemima specijalizanata u Hrvatskoj te prenijela iskustva iz naših štrajkova.

Tijekom rasprave  su izmijenjena iskustva delegata iz različitih  zemalja u svijetu, a dio dobivenih informacija mogu biti vrlo korisne i primjenjive u borbi za bolji položaj liječnika u Hrvatskoj.

Kao posebno zanimljivi mogu se izdvojiti slijedeći podatci izneseni na Konferenciji:

-       redovna satnica liječnika u Francuskoj je 35-sati tjedno

-       Ohio je jedina američka savezna država u kojoj liječnici nisu reprezentativni za kolektivno pregovaranje