Pravni propisi

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 126/11)

 

Vlada Republike Hrvatske i   

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske

Hrvatski liječnički sindikat

(u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su dana 27. listopada 2011. godine sljedeći

KOLEKTIVNIUGOVOR

ZADJELATNOSTZDRAVSTVAIZDRAVSTVENOGOSIGURANJA

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

DODATAK IV ku ZA ZDRAVSTVO

KOLEKTIVNI UGOVORI

136

Vlada Republike Hrvatske

i

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske

Hrvatski liječnički sindikat (u daljnjem tekstu: Sindikati)

Zakon o radu

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Stranice