Pravni propisi

Zakon o radu - pročišćeni tekst

Tumačenja Povjerenstva za tumačenje TKU po pojedinim protumačenim člancima

U linku u nastavku možete vidjeti tumačenja Povjerenstva sortirana prema člancima TKU koji su protumačeni
https://mrosp.gov.hr/zajednicko-povjerenstvo-za-tumacenje-temeljnog-kole...

Zaključci 7. sjednice Povjerenstva za tumačenje TKU

Tumačenja 44-52/22

Zaključci 6. sjednice Povjerenstva za tumačenje TKU

Tumačenja 39-43/22

Zaključci 5. sjednice Povjerenstva za tumačenje TKU

Tumačenja br. 24-38/22

NORMATIVI U ZDRAVSTVU - Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022. (NN 142/2020)

NORMATIVE (Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022.) možete u cijelosti pročitati na linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_142_2753.html

Zaključci 4. sjednice Povjerenstva za tumačenje TKU

Tumačenja 18-23/22

Zaključci 3. sjednice Povjerenstva za tumačenje TKU

Tumačenja 6-17/22

Zaključci 2. sjednice Povjerenstva za tumačenje TKU

Tumačenja 1 -5 /22

Novi pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

U Narodnim novinama broj 65/22 od 08.06.2022. objavljen je novi Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Stranice