Pravni propisi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama 9. 3. 2017.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe NN 9/1 od 24.01.2014.

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KU 14.11.2013. - paraf

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 25/13

TKU_parafirani_CB_04122012

TKU_Dodatak_I_CB_04122012

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 126/11)

 

Vlada Republike Hrvatske i   

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske

Hrvatski liječnički sindikat

(u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su dana 27. listopada 2011. godine sljedeći

KOLEKTIVNIUGOVOR

ZADJELATNOSTZDRAVSTVAIZDRAVSTVENOGOSIGURANJA

Stranice