Pravni propisi

NORMATIVI U ZDRAVSTVU - Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022. (NN 142/2020)

NORMATIVE (Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022.) možete u cijelosti pročitati na linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_142_2753.html

ZAKLJUČCI 18-23/22 s 4. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA TUMAČENJE TKU

Tumačenje br. 18/22

ZAKLJUČCI 6-17/22 s 3. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA TUMAČENJE TKU

Tumačenje br. 6/22

Sukladno članku 52. stavku 2. TKU-a, svakom zaposleniku koji ima znanstveni stupanj doktora znanosti pripada pravo na uvećanje osnovne plaće za 15%, neovisno o tome je li doktorat u funkciji radnog mjesta ili nije.

Povjerenstvo nadležno za tumačenje TKU-a nije nadležno za tumačenje Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te se podnositelj upita upućuje da se s tim dijelom upita obrati Ministarstvu zdravstva.

 

     Tumačenje br. 7/22

ZAKLJUČCI 2. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA TUMAČENJE TKU

Tumačenja 1 -5 /22

Novi pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

U Narodnim novinama broj 65/22 od 08.06.2022. objavljen je novi Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNE SLUŽBE

NN 56/2022 (18.05.2022.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

800

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, koju zastupa Marin Piletić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Vlada Republike Hrvatske)

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA, kojeg zastupa Anica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća,

SINDIKAT UČITELJA HRVATSKE, koju predstavlja Sanja Šprem, predsjednica,

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama 9. 3. 2017.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe NN 9/1 od 24.01.2014.

Stranice