Pravni propisi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama 9. 3. 2017.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe NN 9/1 od 24.01.2014.

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KU 14.11.2013. - paraf

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 25/13

TKU_parafirani_CB_04122012

TKU_Dodatak_I_CB_04122012

Stranice