Potpisan novi Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

AKTUALNOSTI

Dana 1. ožujka 2024. godine svih jedanaest sindikata javnih službi potpisalo je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

U donošenje novog TKU-a krenulo se radi izmjena pregovaračkog sastava sindikata radi donošenja Rješenja o reprezentativnosti.

Novi TKU usklađen je sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama no njime se osiguralo i nekoliko novih prava:

 

  1. Ugovorena je dodatna mjesečna pomoć za djecu, odnosno zakonskim starateljima djece zaposlenika koji je izgubio život u obavljanju ili povodom obavljanja službe, na način da će se mjesečno isplatiti pomoć, i to:

3.1. za dijete predškolskog uzrasta 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini

3.2. za dijete do završenog osmog razreda osnovne škole 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini

3.3. za dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studenta 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

 

  1. Također smo izborili novo pravo za zaposlenike s navršenih 58 godina (koji imaju manje od 2 km udaljenosti do mjesta rada) na naknadu troška i u slučaju da ne postoji prijevoz.

Dakle, zaposlenicima kojima je udaljenost od njihovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra, ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte, a ako zaposlenik ne koristi organizirani javni prijevoz, ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.  Ako ne postoji organizirani javni prijevoz ili javni prijevoz uopće ne postoji, zaposlenici će ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 0,18 eura po prijeđenom kilometru.

 

  1. Ugovoreno je i novo pravo na naknadu troškova trajekta na način da zaposlenik ima pravo i na naknadu troškova trajekta za prijevoz osobnog automobila pod uvjetom da je udaljenost od pristaništa trajekta do mjesta rada najmanje dva kilometra, uz predočenje računa ili kupljene karte za osobni automobil (vozilo).

 

  1. Provođenje sistematskih pregleda više se neće moći izbjegavati, budući da je ugovorena dužnost utvrditi popis zaposlenika koji ostvaruju pravo na sistematski pregled te pokretanje postupka ugovaranja nabave usluge za ostvarivanje tog prava najkasnije do 1. ožujka tekuće kalendarske godine.

 

  1. Također, u TKU-u zadržana je odredba o razlikovanju člana/nečlana koja će se početi primjenjivati nakon što na snagu stupe zakonske odredbe koje predstavljaju temelj i dopuštaju razlikovanje člana i nečlana sindikata pri primjeni prava iz kolektivnih ugovora.

 

  1. Napokon je ugovoren reciprocitet između javnih službi i državne službe na način da ako Vlada Republike Hrvatske sa sindikatima državne službe ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za zaposlenike u javnim službama, ta prava jednako će se primjenjivati i na zaposlenike u javnim službama.

 

Ujedno, važno je naglasiti da nas uskoro očekuju i pregovori za GKU te, na jesen, pregovori za TKU (po pitanju rasta osnovice).

Također, Vlada će ovih dana donijeti Odluku o isplati i primijeni materijalnih i nematerijalnih prava iz GKU-a koji će imati retroaktivni učinak od 1. ožujka 2024. godine.