Potpisan Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

U četvrtak, 5.12.2019. je u Vladi RH potpisan Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Hrvatski liječnički sindikat je reprezentativan u pregovorima za TKU u javnim službama i ravnopravno je sudjelovao u pregovorima za ovaj Dodatak, u kojem je definiran rast osnovice plaće, iznos Božićnice, regresa, dara za djecu i otpremnine u 2020. godini. Dogovoren je porast osnovice plaće za 3 puta po 2% i to od 1.siječnja, 1. lipnja i 1. listopada 2020., porast Božičnice i regresa  s 1250 kn na 1500 kn, dara za djecu s 500 kn na 600 kn i  porast otpremnine u iznosu dvije osnovice u javnim službama važeće na dan odlaska u mirovinu.