PAZITE ŠTO POTPISUJETE!

Neopreznim potpisivanjem možete potpisati sporazumni otkaz ili dobrovoljnu izmjenu ugovora o radu kojom si mijenjate radno mjesto i smanjujete plaće. Protiv toga više nećete moći uložiti nikavke prigovore niti to sudski osporiti.

Više puta se dogodilo da su radnici neopreznim, ishitrenim i nepotrebnim potpisivanjem sami sebi stavili omču oko vrata. Bilo je slučajeva da su radnici dobrovoljno potpisali sporazumni otkaz, ili promjenu ugovora o radu iz neodređenog u određeno radno vrijeme, ili pak promjenu radnog mjesta. Nažalost protiv takvog potpisanog ugovora odnosno sporazuma nema pravne zaštite.

Naime, radni su odnosi ugovorni odnosi te ugovorne strane slobodno uređuju svoje odnose u skladu sa zakonom. Prema tome, ako dvije ugovorne strane dobrovoljno potpišu izmjenu ugovora o radu, ona se primjenjuje (naravno, ako je u skladu sa zakonom).

Poslodavci, pa i oni u javnim službama, u  često traže da radnici odmah potpišu neke izmjene ugovora o radu, bez ostavljenog roka za razmišljanje i bez mogućnosti za konzultacije. Nažalost radnici u pravilu to i učine i time se dovedu u iznimno lošu situaciju.

 

 

Potpisivanje, ugovora, aneksa, sporazuma i sl.

 

Ako poslodavac traži da prihvatite i potpišete neki dokument (aneks ugovora, novi ugovor, sporazum, jednostranu izjavu, jednostrani otkaz i sl.) uvijek postupajte na sljedeći način:

 1. Nikada nemojte odmah potpisati. Zbog toga ne možete snositi nikakve pravne posljedice.
 2. Obavezno zahtjevajte od poslodavca da Vam ostavi taj dokument i da Vam da primjereni rok za proučavanje dokumenta i potrebne konzultiacije. 
 3. Rok u pravilu treba iznositi 8 dana.
 4. Obavezno se konzultirajte sa Sindikatom - sa sindikalnim povjerenikom, a po potrebi i s  pravnikom.     
 5. Ako se radi o ugovoru i sl. poslodavac tj. ravnatelj uvijek treba potpisati prvi. Uvijek trebate  dobiti ugovor - sporazum koji je poslodavac sa svoje strane već potpisao.

 

 

Potpisivanje primitka

 

Međutim, ako poslodavac traži da potpišete samo primatak nekog dokumenta - odluku i sl., to uvijek učinite. Napišite: "Primio dana ..2014. i potpis." 

Naravno, ako se radi o ugovoru i sl. takvu potvrdu tj. potpis primitka morate napisati na drugom mjestu, a ne na onom mjestu gdje stoji vaše ime za potpis ugovora.

Potpisivanjem primitka samo potvrđujete da ste i kada ste taj dokument primili. Potvrda primitka ne znači da taj dokument prihvaćate. Dakle, to je isto kao potpis poštaru na preporučeno pismo. 

Nema nikakve koristi od izbjegavanja potpisivanja primitka jer će poslodavac to moći dokazati svjedocima ili će Vam taj dokument dostaviti kući, ili će ga staviti na oglasnu ploču. Osim toga, ako odbijete potpisti primatak neke odluke, sami nećete znate da li i od kada Vam teku rokovi za žalbu.

 

Sporazumna izmjena ugovora o radu i otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora o radu - bitne razlika

 

Svaki ugovor o radu može se izmjeniti na dva načina:

1. sporazumno, dakle dobrovoljno, tj. slobodnom voljom poslodavca i zaposlenika,

2. otkazom s ponudom izmjenjenog ugovora o radu.    

U nastavku dajemo prikaz razlika:

 

 

A) DOBROVOLJNA ODNOSNO SPORAZUMNA IZMJENA UGOVORA O RADU. 

 

(Primjer: Poslodavac Vam nudi da potpišete aneks ugovora o radu kojim ćete obavljati druge poslove, npr. umjesto voditelja poslove liječnika, a time naravno i manju plaću). 

 

 1. Ovaj ugovor ne morateprihvatiti.
 2. Ako ga ne prihvatite, za Vas ne nastupaju nikakve pravne posljedice - nema promjene ugovora, nema manje plaće, nema otkaza.
 3. Međutim, ako aneks ugovora prihvatite, više se ne možete žaliti niti ga sudski osporavati.
 4. Naime, budući ga niste ga morali prihvatiti odnosno potpisati, ne možete se niti žaliti jer ste to dobrovoljno učinili.

 

B). OTKAZ S PONUDOM IZMJENJENOG UGOVORA O RADU (ČL. 115. ZAKONA O RADU).

 

(Primjer: Poslodavac Vam daje otkaz, ali ne "na ulicu", nega Vam nudi aneks ugovora - obavljanje drugih poslova - npr. umjesto voditelja poslove liječnika, a time naravno i manju plaću).

 

 1. Ovaj izmjenjeni ugovor „morate“ prihvatiti. (Rok za prihvat 8 dana).
 2. Ako ga ne prihvatite nastupa otkaz (protiv kojeg se možete žaliti jednako kao i kod svakoga drugog otkaza).
 3. Međutim, ako prihvatite tj. potpišete izmjenjeni ugovor o radu, svejedno se možete žaliti i sudski ga osporavati.
 4. Naime, za ovaj slučaj Zakon o radu u članku 114. predviđa iznimku i dopušta žalbu. Naime, da niste izmjenu ugovora potpisali, dobili biste otkaz. Dakle, Vi u stvari osporavate otkaz. 

 

Neznanje Vas ne ispričava!

 

Ako ste dobrovoljno potpisali ugovor o radu odnosno njegovu izmjenu, aneks i sl (dakle ne u slučaju otkaza s ponudom izmjenjenog ugovora o radu), vrlo, vrlo teško ćete moći osporiti takav ugovor.

Naime, ugovor se može osporavati zbog mana volje (prijetnja, prijevara, bitna zabluda). Međutim, to moraju biti ozbiljni nedostaci. Prijetnja mora biti nedopuštena, strah izazvan prijetnjom opravdan i to strah za ugrožavanje života, tijela ili drugogog značajnog dobra. Prijevara mora biti prava i svjesna. Bitna zabluda se mora odnositi na bitna svojstva ugovora, osoba i sl, ali je neće biti bitne zablude ako je radnik nepažljivo. U praksi u radnim odnosima gotovo i nema situacija koje bi se mogle svesti pod ove mane volje.

Pri tome posebno valja znati - nepoznavanje prava Vas ne ispričava! Ako Vam je poslodavac ponudio sporazumni aneks ugovor o radu, a Vi ste ga potpisali pogrešno misleći da ga morate potpisati, ne možete ga poslije iz toga razloga osporavati. Svatko mora znati što potpisuje! 

 

 

 

 

 

 

Krešimir Rožman, dipl. iur.

 

Glavni urednik časopisa Radno pravo