Otvoreno: Hoće li liječnicima platiti prekovremene sate?