ODRŽANA 31. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG LIJEČNIČKOG SINDIKATA

U Brelima je 8. lipnja 2019. održana 31. redovna godišnja skupština Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS).
Delegati Skupštine HLS-a usvojili su Izvješće o radu koje je podnijela predsjednica HLS-a
mr. sc. dr. Renata Čulinović-Čaić, financijsko izvješće i izvješće Statutarne komisije.
Velikom većinom glasova prihvaćen je novi Statut HLS-a koji će stupiti na snagu po
završetku zakonske procedure u tijelima državne uprave, nakon čega će biti objavljen na
web stranicama HLS-a.
Delegati Skupštine su donijeli i slijedeće zaključke Skupštine.
Zaključci 31. redovne godišnje skupštine HLS-a:
1. nastavak aktivnost na postizanju reprezentativnosti Hrvatskog liječničkog sindikata
u kolektivnom pregovaranju za granski kolektivni ugovor
2. kvantitativno i kvalitativno osnaživanje HLS-a
3. priprema akcije pozivanja liječnika na uskratu suglasnosti za rad dulji od 48 sati
tjedno - ovisno o odluci Vrhovnog suda za neadekvatno obračunavanje
prekovremenih sati
4. poticanje članstva na slanje prijedloga aktivnosti središnjici HLS-a u roku od mjesec
dana