Od 1.ožujka 2024. stupila na snagu nova Uredba o koeficijentima

Nova uredba - pobjeda hrvatskih liječnika, izboren rekordni rast plaća, najveći u povijesti hrvatskog zdravstva!

Poštovane kolegice i kolege!

Nakon mukotrpnih i teških pregovora i razgovora s resornim ministarstvom, donesena je nova Uredba o koeficijentima.

Prijedlog nove raspodjele radnih mjesta i koeficijenata zajednički su izradile krovne liječničke udruge i u toj smo borbi dali svoj maksimum. Svjesni smo da nikada ne možemo postići rješenje s kojim će biti zadovoljni baš svi, no temeljni princip rada HLS-a je solidarnost i upravo o njoj smo i u ovim pregovorima i razgovorima osobito vodili brigu – postići maksimalno moguće u danom trenutku čime će biti zadovoljna većina naših članova.

Također, vodili smo računa i o ukupnom rastu plaća svih kategorija liječnika, pri tome uzimajući u obzir koliko je kome porasla plaća Uredbom iz travnja prošle godine, kada su najstariji imali povišicu od 3%, a najmlađi 13,3%.

U novoj Uredbi ima točaka koje nismo uspjeli promijeniti, ali od njihovog rješavanja i ispravljanja ne odustajemo – nastojat ćemo ih riješiti kroz Zakon o radno-pravnom statusu liječnika i Granski kolektivni ugovor.

Maksimalno vodeći računa o demokratskom i načelu transparentnosti, sazvali smo online sjednicu cjelokupne Skupštine HLS-a te je predložene koeficijente prihvatila najveća većina delegata (98%).

Koje je novosti donijela Uredba?

1. Potpuno nova raspodjela radnih mjesta

2. Ukinuti su dodatci na liječničku odgovornost i uvjete rada (ali njih nismo izgubili jer su prethodno uračunati u hibridni koeficijent – objašnjenje kasnije u tekstu)

3. Dodatak na znanstvenu titulu i poslijediplomski spec. studij će se ubuduće obračunavati kao dodatci na osnovnu plaću (dr. sc. 15%, mr. sc. 8%, poslijediplomski spec. studij 5%)

Kako je izračunat novi koeficijent?

Na postojeći, današnji koeficijent pribrojen je dodatak na liječničku odgovornost i dodatak za uvjete rada. Rezultat je novi koeficijent, nazvan „hibridni“ koeficijent, koji je onda uvećan za određeni postotak i dobili smo novi koeficijent.

Pojednostavljeni primjer na koeficijent 1.00, radi lakšeg računanja:

Postojeći koeficijent: npr. 1.00

+ (16% za liječničku odgovornost + 23% za uvjete rada) = 1.00+39% =

= HIBRIDNI KOEFICIJENT: 1.39

+ povišica npr. 15% = NOVI KOEFICIJENT: 1.60

Tko je radio na novoj uredbi?

Odlukom Ministarstva rada je -

- za zaposlene u zdravstvenim ustanovama imenovana Radna grupa koja je pregovarala u Ministarstvu zdravstva

- za zaposlene u HZZO-u i ZOSI imenovana Radna grupa koja je pregovarala potpuno odvojeno u Ministarstvu rada (HLS je u toj Radnoj grupi predstavljala naša predsjednica podružnice u HZZO-u)

NOVA RASPODJELA RADNIH MJESTA

a) Ustanove u sustavu zdravstva:

Svi liječnici u zdravstvenim ustanovama su podijeljeni u 3 glavne grupe:

I. Dr.med. i dr.stom.med. specijalist savjetnik

   Uvjet: najmanje 15 godina specijalističkog staža ili 10 godina specijalističkog staža užeg specijaliste ili primarijus

   Podgrupe:

    Specijalist savjetnik 1 – specijalisti s dosadašnjim uvjetima rada 23 - 28%

    Specijalist savjetnik 2 - specijalisti s dosadašnjim uvjetima rada 17 - 19%

    Specijalist savjetnik 3 - specijalisti s dosadašnjim uvjetima rada 11 - 15%

    Ugovorni zdr. radnik PZZ – specijalist

 

 

   II. Dr.med. i dr.stom.med. specijalist

      Specijalist 1 - specijalisti s dosadašnjim uvjetima rada 23 - 28%

      Specijalist 2 - specijalisti s dosadašnjim uvjetima rada 17 - 19%

      Specijalist 3 - specijalisti s dosadašnjim uvjetima rada 11 - 15% 2 3

      Ugovorni zdr. radnik PZZ – bez specijalizacije

 

 

III. Dr.med. i dr.stom.med.

     Dr.med. i dr.stom.med. 1 - s dosadašnjim uvjetima rada 23 - 28%

     Dr.med. i dr.stom.med. 2 - s dosadašnjim uvjetima rada 17 - 23%

     Dr.med. i dr.stom.med. 3 - s dosadašnjim uvjetima rada 10 - 16%

     Dr.med. i dr.stom.med. na specijalizaciji

 

 

b) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

    Doktor medicine/dentalne medicine u HZZO-u

Ovako visok postotak rasta koji smo za većinu liječnika uspjeli izboriti nije postignut nikada do sada, ni u jednim pregovorima za rast plaća, od osnutka HLS-a.

Nažalost, naš prijedlog koeficijenata za rukovodeće pozicije (voditelji ustrojstvenih jedinica, pročelnici,..) nije prihvaćen, a tražili smo najmanje 10% više od liječnika s najvišim koeficijentom na odjelu). Ovakvi koeficijenti rukovoditelja kakvi su sada navedeni u Uredbi, sasvim sigurno nisu poticajni za preuzimanje odgovornosti i obveza rukovoditelja i vjerujemo da će se vrlo brzo morati poraditi i na njihovoj izmjeni.

Svaki ćčlan HLS-a je primio e-mail s tablicama u kojima je vidljiv  pregled sadašnje OSNOVNE PLAĆE, izračun nove osnovne plaće, postotak povećanja i neto iznos povećanja za pojedine kategorije liječnika.

Plaća dodatno raste sa svim satom rada noću, vikendom, odrađenim prekovremenim satom.

Ovaj rekordni rast plaća nije poklonjen.

Izboren je. Izboren je upornom, inteligentnom i dosljednom borbom Hrvatskog liječničkog sindikata i iskrenom podrškom naših kolega – krovnih hrvatskih liječničkih udruga.

Hrvatski liječnici su u ovoj borbi bili glasniji, razboritiji i jedinstveniji no ikad.

Ovo je početak nove ere za hrvatsko zdravstvo, ere u kojoj će glas hrvatskih liječnika biti sve snažniji i snažniji.

Pred nama su, ponovno, zahtjevne borbe – borba za Zakon o radno-pravnom statusu liječnika, pregovori za Granski kolektivni ugovor te borba za propisne vremensko-kadrovske normative.

Zato trebamo svakoga od vas.

Što nas je više – možemo više.

Pozovite kolege na svojim radnim mjestima da se učlane u HLS – VRIJEME JE SAD!

Učlanite se u Hrvatski liječnički sindikat (hls.hr)

Nitko nama, hrvatskim liječnicima, neće ništa pokloniti, sve što imamo izborili smo, sve što ćemo imati – izborit ćemo – zajedno!