Od 01. siječnja 2021. osnovica plaće viša za 4%

U petak, 13.studenoga 2020., je održan završni krug pregovora Vlade sa sindikatima javnih službi o osnovici plaće u 2021.g.
Pregovori su završili sporazumom u kojem je dogovoreno da će osnovica plaće od 01.01.2021. biti viša za 4% i iznosit će 6.044,51 kn.
Dogovoreno je i da  će se ove godine isplatiti božićnica u iznosu od 1.500 kn (prošle godine je bila 1.250 kn).