Obavijest

Poštovane kolegice i kolege,

Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja na svojoj 17. sjednici  protumačilo je na koji se način obračunava plaća tijekom godišnjeg odmora.

Z A K LJ U Č A K

 sa 17. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

održane 13. listopada 2014. godine

Pitanje:

Molimo opis načina izračuna iz kojeg nedvojbeno slijedi način obračuna prosjeka plaće za obračun naknade za godišnji odmor u resoru zdravstva bez potrebe za daljnjim tumačenjima i objašnjenjima, radi dogradnje programskog rješenja za Centralni obračun plaća.

Zaključak broj 116:

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora izračunava se sukladno Zaključku broj 63 s 12. sjednice Povjerenstva.

Ako je to za radnika povoljnije  poslodavac mu izračunava prosječnu mjesečnu bruto plaću koja čini zbroj bruto plaća isplaćenih radniku u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem radnik koristi godišnji odmor. Dijeljenjem toga iznosa s brojem tri dobiva se prosječna mjesečna plaća.

Iznos prosječne mjesečne plaće dijeli se s redovitim mjesečnim fondom sati mjeseca u kojem radnik koristi godišnji odmor te množi s brojem sati koje je radnik proveo na godišnjem odmoru.

Sva dosadašnja tumačenja KU u cijelosti možete vidjeti u rubrici "pravna mišljenja".