O nama

Hrvatski liječnički sindikat osnovan je 28. rujna 1990. kao strukovni i nezavisan sindikat, kojem smo među prvima u  ime stavili pridjev hrvatski, čime smo jasno dali do znanja o kakvom se to sindikatu radi. 

Zahvaljujući kolegama iz Slovenije i Italije uspjeli smo 4. svibnja 1996. postati pridruženi član, a 25. rujna 1999. stalni član FEMS-a (Fédération Européenne des Médecins SalariésEuropean Federation of Salaried Doctors) i bili smo jedna od hrvatskih udruga koja je među prvima ušla u europske asocijacije.