Očitovanje na Okvirni sporazum

Zagreb, 1. travnja 2015.

Broj: 110-002/15

 

Ministarstvo rada i

mirovinskog sustava RH

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med.

Ministar

Ul. Grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

 

Predmet: Okvirni sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarnie nagrade za

               službenike i namještenike u javnim službama - očitovanje, dostavlja se

 

Poštovani,

 u svezi Vašeg dopisa urbroj: 524.03.01-02/4-15-23 od 31. ožujka 2015. te sukladno zaključku sa sastanka Pregovaračkog odbora Vlade RH i sindikata javnih službi od 26. ožujka 2015., a u svezi Okvirnog sporazuma o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za službenike i namještenike u javnim službama očitujemo se na tekst Sporazuma kojeg je predložila Vlada RH, a koji nam je dostavljen e-mailom 20. ožujka 2015. kako slijedi:

  1. Predlažemo dodatni novi članak koji glasi: „Ugovorne stranke izjavljuju da sklapanje ovog Sporazuma nema utjecaja na sudski spor koji se pred Općinskim radnim sudom vodi radi utvrđivanja ništetnosti Dodatka II Temeljno      kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012, 150/2013)“  
  2. U članku 4. stavak 2. na tekst „Ne pokretati niti na bilo koji način sudjelovati u postupcima pokrenutim tužbom za zaštitu kolektivnih interesa i prava.“ (dodati), po pitanju prava na jubilarnu nagradu. 

S poštovanjem,

 

Predsjednik HLS-a 

mr. sc. Ivica Babić, dr. med. 

U privitku:

  1. Integralni tekst Sporazuma kojeg      predlažemo