Na sastanku u Ministarstvu zdravstva dogovoreni rokovi

NA INZISTIRANJE LIJEČNIKA MINISTARSTVO PRIHVATILO KONKRETNE ROKOVE ZA ISPUNJENJE NJIHOVIH ZAHTJEVA

Na inzistiranje krovnih liječničkih organizacija na današnjem sastanku u Ministarstvu zdravstva dužnosnici Ministarstva prihvatili su zaključke s rokovima za ispunjenje zahtjeva hrvatskih liječnika. Naime, kako ističu Hrvatski liječnički sindikat, Hrvatska liječnička komora, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine i Hrvatska udruga bolničkih liječnika, ministarska obećanja i osnivanje različitih povjerenstava ne rješavaju nagomilane probleme hrvatskog liječništva. Stoga se krovne liječničke organizacije slažu oko izjave ministra Beroša da su bitna djela, a ne riječi te će daljnje poteze i korake Ministarstva ocjenjivati isključivo prema provedenim djelima. S obzirom na to da Ministarstvo na sastanku nije predložilo rokove za ispunjavanje liječničkih zahtjeva, predstavnici krovnih liječničkih organizacija su inzistirali na prihvaćanju konkretnih rokova za rješavanje pet ključnih zahtjeva hrvatskih liječnika.

Tako je dogovoreno:

da se reprezentativnost Hrvatskog liječničkog sindikata riješi do početka pregovora o novom kolektivnom ugovoru u zdravstvu, tj. do 31. listopada 2022., kako bi HLS mogao ravnopravno sudjelovati u pregovorima i zagovarati prava liječnika.

da je rok za korekciju koeficijenata za liječnike kraj ove godine, tj. da ti troškovi moraju biti planirani u prijedlogu proračuna za 2023.

da je rok donošenja Zakona o radnopravnom statusu i plaćama liječnika završetak proljetnog zasjedanja Sabora u 2023.

Podsjetimo, Hrvatski liječnički sindikat, Hrvatska liječnička komora, Koordinacija obiteljske medicine i Hrvatska udruga bolničkih liječnika, tražili su hitno rješavanje reprezentativnosti liječničkog sindikata, donošenje Zakona o radnopravnom statusu i plaćama liječnika ili strukovnog kolektivnog ugovora, kao i reguliranje postojećeg sustava koeficijenata plaća određenih kategorija liječnika.

Liječnička udruženja traže da Vlada izjednači koeficijente usmjerenih specijalista s užim specijalistima koji su specijalizirali prema ranijim pravilnicima, izjednači koeficijente liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s liječnicima u bolnicama te da podigne koeficijente specijalizantima. Jedan od osnovnih zahtjeva je i da se specijalizantima priznaju dodatci na uvjete rada prema pojedinom radnom mjestu.