Konstituirano Povjerenstvo za tumačenje TKU

na web stranicama Ministarstva rada i Mirovinskog sustava objavljene su informacije o konstituiranju Povjerenstva za tumačenje TKU-a.

Možete ih naći na linku ispod:

 

http://www.mrms.hr/konstituirano-zajednicko-povjerenstvo-za-tumacenje-temeljnog-kolektivnog-ugovora-za-sluzbenike-i-namjestenike-u-javnim-sluzbama/

 

Između ostalog, objavljen je tekst usvojenog Poslovnika o radu Povjerenstva, adresa i e-mail adresa na koju će Povjerenstvo zaprimati upite za tumačenje te obrazac za podnošenje upita.

 

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: tumacenje.tku@mrms.hr.