Izvješće s radne posjete užeg vodstva HLS-a Dubrovniku

U četvrtak, 18.10.2018. godine, je u prostorijama Opće bolnice Dubrovnik održana tribina za sve članove Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS). U radu tribine su sudjelovali predsjednica HLS-a, mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med., dopredsjednik HLS-a, Igor Tripalo, dr.med. i tajnica HLS-a, Linda Rossini Gajšak, dr. med.,  koji su bili u radnoj posjeti u Dubrovniku.

Predsjednica HLS-a je okupljenim članovima Sindikata predstavila dosadašnje aktivnosti Sindikata, upoznala ih s trenutnim i planiranim budućim aktivnostima HLS-a i odgovarala na sva postavljena pitanja koja su većim dijelom bila povezana uz neadekvatno obračunavanje prekovremenih sati. U raspravi se nastojalo naći i rješenje aktualnih problema u podružnicama HLS-a u Dubrovniku.