Izvješće s izvanredne Skupštine HLS-a 20.10.2018.

U Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog doma u Zagrebu je u subotu, 20. listopada 2018., održana Izvanredna  tematska skupština Hrvatskog liječničkog sindikata.

Glavna tema Skupštine su bile sudske tužbe zbog neadekvatno obračunatih prekovremenih sati, a donesene su i odluke vezano uz promjene Statuta i štrajk u mirovanju.

Predsjednica HLS-a, mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med., je okupljenim sindikalnim povjerenicima iz cijele Hrvatske iznijela odluke Glavnog odbora i dala upute o daljnjem postupanju vezano uz pokretanje sudskih postupaka zbog neadekvatno obračunatih prekovremenih sati. U uvodnom dijelu predsjednica je podsjetila da su problemi s obračunom prekovremenih sati počeli 01. prosinca 2013., s početkom primjene regulative Evropske Unije o radnom vremenu. Povjerenici su informirani o povoljnim uvjetima koje nude odvjetnici spremni za zastupanje članova HLS-a u predstojećim sudskim procesima, te o financijskim obvezama koje na sebe preuzima središnjica HLS-a. Osobito je naglašeno da će HLS u sudskim procesima štititi samo članove koji se jave predsjednicima podružnica i čije ime se dostavi u središnjicu.

Imena odvjetnika koji će nas zastupati po povoljnim uvjetima, kao i ostali detalji vezano uz sudske procese bit će dostavljeni predsjednicima podružnica. Predsjednici podružnica su dužni te informacije prenijeti članovima HLS-a koji žele podnijeti tužbe pod pokroviteljstvom HLS-a.

U nastavku Skupštine raspravljalo se o donošenju novog Statuta. Tijekom rasprave istaknuto je da se na Skupštini u Brelima provela najdemokratičnija moguća rasprava o promjenama Statuta, tijekom koje se glasovalo za svaki pojedini članak novog Statuta. Stoga je potrebno napraviti  čistopis Statuta - sukladno glasovanju na Skupštini u Brelima o svakom pojedinom članku.

Budući da na Skupštini u Brelima nije donijeta odluka za nastavak rada na promjeni Statuta (a takva odluka je potrebna prema postojećem Statutu), delegati Skupštine su trebali odlučiti da li žele promjenu Statuta te shodno tome, donijeti odluku o nastavku rada na donošenju novog Statuta HLS-a.

Nakon kraće rasprave, Skupština je donijela i odluku da se prekida štrajk u mirovanju (potrebna je dvotrećinska većina, a ZA ovakvu odluku je bilo više od 2/3 delegata).

  1. 1.    Hrvatski liječnički sindikat će – u slučaju gubitka spora - pokriti troškove sudskog procesa za neadekvatan obračun prekovremenih sati:

             a)    Bivšim članovima HLS-a - uz uvjet da se ponovno učlane u HLS i ostalim  članovima HLS-a,  uz uvjet da ostanu u članstvu HLS-a najmanje do završetka sudskog postupka (u protivnom sami snose cjelokupan trošak

                   sudskog procesa)

             b)    Novim članovima HLS-a, uz uvjet da ostanu u članstvu HLS-a najmanje do završetka sudskog postupka (u protivnom sami snose cjelokupan trošak sudskog procesa)

             c)    Članovima HLS-a koji su već pokrenuli privatne tužbe, uz uvjet da su u vrijeme pokretanja tužbi bili članovi HLS-a i da ostanu u članstvu HLS-a najmanje do završetka

                    sudskog postupka. Ti članovi sami snose trošak vještačenja, a  ostali troškovi idu na teret HLS-a,  po istim pravilima kao i za sve druge članove HLS-a.

2.    Skupština Hrvatskog liječničkog sindikata je  donijela odluku da se prekine štrajk u mirovanju

3.    Skupština Hrvatskog liječničkog sindikata je donijela odluku da se nastavi rad na izmjenama i donošenju novog Statuta Hrvatskog liječničkog sindikata

 Odluke Glavnog odbora vezano uz pokretanje sudskih tužbi zbog neadekvatno plaćenog prekovremenog rada biti će dostavljene predsjednicima podružnica.