Hrvatski liječnički sindikat sudjelovat će u pregovorima za Izmjene i dopune KU u svojstvu savjetnika pregovaračkog odbora sindikata

Poštovane kolegice i kolege! 

U Ministarstvu zdravstva su 04. ožujka 2019. počeli pripremni sastanci za pregovore o Izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora (GKU). Pravo pregovaranja imaju Hrvatski strukovni sindikat medic.sestara i tehničara i  Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi.

Budući da Zakon o reprezentativnosti još uvijek nije promijenjen, Hrvatski liječnički sindikat (HLS) još uvijek nema pravo samostalno pregovarati za liječnike.

Međutim, HLS će ipak biti nazočan na pregovorima, jer je odlukom Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata prihvaćena ponuda Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara da Hrvatski liječnički sindikat sudjeluje u pregovorima u svojstvu savjetnika pregovaračkog tima sindikata. Iako nemamo pravo potpisa, ova pozicija nam omogućuje da pokušamo utjecati na izmjene u KU koje se tiču liječnika, dok se ne donesu Izmjene i dopune Zakona o reprezentativnosti kojima će i Hrvatski liječnički sindikat postati reprezentativan sindikat.

Podsjećam da je važenje postojećeg KU prošle godine produženo na godinu dana samo zato da bi se u tom roku promijenio Zakon o reprezentativnosti, kojim bi liječnici dobili pravo pregovaranja. Taj rok ističe 26.03.2019., a Ministarstvo rada (koje je nadležno za donošenje izmjena ovog Zakona) i Vlada RH naš problem još uvijek nisu riješili, unatoč nizu sastanaka, aktivnosti, dopisa i prijedloga koje su proteklih godinu dana primali iz HLS-a.

Ovakav stav vladajućih prema liječnicima je HLS ocijenio krajnje ignorantskim i omalovažavajućim te je 05. ožujka 2019. HLS ponovno uputio dopis predsjedniku Vlade i ministrima zdravstva i rada.U dopisu se traži donošenje Zakona o reprezentativnosti u najkraćem roku, a najkasnije do ljeta, te upozorio da se socijalni mir među liječnicima neće moći održati ukoliko u idućih nekoliko mjeseci HLS  ne postane reprezentativni sindikat. 

Dopis u cijelosti možete pročitati na web stranicama HLS-a.

Ubrzo nakon toga se na web-u pojavio poziv na e-savjetovanje, čime je konačno postupak Izmjena i dopuna Zakona o reprezentativnosti krenuo u proceduru. 

Prema informacijama koje smo dobili, Vlada planira izmjene Zakona o reprezentativnosti donijeti do kraja listopada 2019.

Ovisno o daljnjim postupcima Vlade, HLS će poduzimati aktivnosti za konačno rješavanje reprezentativnosti liječnika i zaštitu dostojanstva liječnika.

Pozivam Vas da novosti pratite i na web stranicama HLS-a.

Srdačan pozdrav svima,

                                                                                  Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata:

                                                                                  Mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, dr.med.