HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT NAJOŠTRIJE OSUĐUJE NAPAD NA LIJEČNIKA I MEDICINSKE SESTRE U KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI JORDANOVAC I NAJNOVIJI NAPAD U HITNOJ KIRURŠKOJ SLUŽBI KB DUBRAVA

Hrvatski liječnički sindikat najoštrije osuđuje još jedan u nizu napada na liječnike i zdravstvene radnike na radnom mjestu, koji se dogodio 25. siječnja 2019. u Klinici za plućne bolesti Jordanovac i današnji napad u Hitnoj kirurškoj službi KB Dubrava.

Napadi kojima su liječnici i ostali zdravstveni radnici izloženi na svojim radnim mjestima su sve češći, a osobito zabrinjava podatak da doživljavamo sve više fizičkih napada.

Iako su najnovije izmjene Kaznenog zakona donijele određene promjene, liječnici ipak nisu dobili status službene osobe, a napad na zdravstvenog radnika na njegovom radnom mjestu se ne tretira kao napad na službenu osobu.

Na učestale napade na liječnike upozoravamo već dugi niz godina i cijelo to vrijeme smo izloženi agresiji, koja je, nažalost, postala dio naše svakodnevice. Liječničke novine su još 2008. godine (prije 11 (!) godina) objavile tekst današnje predsjednice HLS-a o nasilju nad liječnicima (članak iz LN možete pročitati na kraju teksta).

Danas, kada nam u RH nedostaje liječnika,

 • kada liječnici svakodnevno odlaze u inozemstvo,
 • kada liječnici održavaju zdravstveni sustav na životu odrađivanjem velikog broja prekovremenih sati , iznad zakonski dozvoljenih okvira,
 • kada se prekovremeni rad liječnika ne obračunava niti plaća korektno,
 • kada liječnici još uvijek nisu reprezentativni i nemaju pravo pregovarati za svoje kolege,

eskalacija nasilja na našim radnim mjestima sigurno nije nešto što će zadržavati naše kolege u domovini.  

Zgroženi divljanjem na Jordanovcu, ponovno upozoravamo i tražimo od svih nadležnih institucija da se hitno poduzmu mjere za zaštitu zdravlja i života  liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika, zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Hrvatski liječnički sindikat traži hitnu primjenu mjera za podizanje razine sigurnosti u zdravstvenim ustanovama te u tu svrhu predlaže:  

 • da se uvede obveza 24-satne nazočnosti zaštitarske službe u zdravstvenim ustanovama
 • da se u zdravstvenim ustanovama uvede nadzor kamerama na mjestima gdje su napadi na zdravstvene radnike učestaliji (čekaone, prijamni šalteri)
 • da se provodi stroga kontrola ulazaka posjeta u zdravstvene ustanove
 • da se zdravstvene ustanove proglase mjestima  nulte tolerancije na nasilje
 • da se napadače na zdravstvene radnike na njihovim radnim mjestima najstrože kažnjava
 • da se imena i fotografije napadača redovito dostavljaju svim zdravstvenim ustanovama
 • da se u Zakon o zaštiti prava pacijenata unese odredba o obvezi pridržavanja kućnog reda u zdravstvenim ustanovama, što se odnosi i na pacijente i na njihove pratnje/posjete, kao i da se točno definiraju sankcije u slučaju  nepridržavanja kućnog reda

Hrvatski liječnički sindikat će poduzeti sve zakonske mjere za zaštitu sigurnosti i dostojanstva liječnika na njihovim radnim mjestima i inzistirat će na najstrožem kažnjavanju svih onih koji na bilo koji način  iskažu neopravdanu agresiju prema liječnicima.

Hrvatski liječnički sindikat ne želi da se u zdravstvenim ustanovama dogodi nešto još strašnije od ovoga na Jordanovcu da bi se problem shvatio ozbiljno.

Zato upućujemo apel Vladi Republike Hrvatske i tražimo hitno uvođenje mjera pojačane zaštite svih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata:

Mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, dr.med.