HLS od ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a zatražio Izmjene i dopune Pravilnika o pravima iz OZO u slučaju profesionalne bolesti

Bolovanje zdravstvenog radnika zbog SARS-CoV-2 infekcije je definirano Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 39/2020.). Ostvarivanje prava u svezi s ovim Pravilnikom se u praksi u pravilu komplicira administrativnim procedurama zbog čega liječnici/zdravstveni radnici ne primaju propisanu naknadu zajedno s plaćom za prethodni mjesec u kojem je ostvareno bolovanje. Hrvatski liječnički sindikat je mišljenja da u iznimno otežanim uvjetima u kojima sada radimo treba poduzeti sve potrebne korake da se liječnicima/zdravstvenim radnicima na najjednostavniji način osigura ostvarenje svih radnih prava propisanih pravnim pravilima.

Stoga smo ministru zdravstva i ravnatelju HZZO-a predlažili  izmjene i dopune Pravilnika, u kojima bi se detaljnije definiralo:

1. Maksimalno pojednostavljenje procedure priznavanja COVID-19 infekcije zdravstvenog radnika profesionalnom bolešću, pri čemu bi naknadu za bolovanje trebao isplatiti poslodavac (a ne primarno HZZO), zajedno s plaćom za mjesec u kojem je radnik koristio bolovanje zbog SARS CoV-2 infekcije.; poslodavac bi po završetku procedure dokazivanja profesionalne bolesti od HZZO-a tražio refundiranje naknade za bolovanje.

2. Reguliranje statusa, prava i obveza liječnika/zdravstvenih radnika kojima je u nalazu epidemiologa navedeno da je izvor zaraze nepoznat.  Zdravstveni radnici su jedini koji moraju dokazivati izvor zaraze, a istovremeno  je takvo pravo nesporno za različite dužnosnike.  

3. Reguliranje prava i obveza na naknadu za samoizolaciju u slučaju da liječnik/zdravstveni radnik sam prijavi kontakt sa SARS CoV-2 pozitivnom osobom.