GENERALNI TAJNIK FEMS-a U RADNOM POSJETU HRVATSKOM LIJEČNIČKOM SINDIKATU

U utorak, 02. travnja 2019. je, na poziv predsjednice HLS-a, u jednodnevnom radnom posjetu Hrvatskom liječničkom sindikatu boravio dr. Bojan Popovič, generalni tajnik FEMS-a (Evropske federacije liječničkih sindikata).

Tijekom boravka je generalnog tajnika FEMS-a i uže vodstvo HLS-a primio ministar zdravstva, prof.dr.sc. Milan Kujundžić, s kojim je održan dvosatni sastanak u Ministarstvu zdravstva. Sastanku su, uz ministra zdravstva i generalnog tajnika FEMS-a, bili nazočni mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, predsjednica HLS-a, dr. Igor Tripalo, dopredsjednik HLS-a, dr, Linda Rossini Gajšak, tajnica HLS-a i gđa. Marija Pećanac,dipl.iur., savjetnica ministra. Na sastanku se razgovaralo o problemu reprezentativnosti liječnika, sudskim procesima zbog nekorektnog obračuna prekovremenih sati i ostalim aktualnim problemima hrvatskih liječnika.

Generalni tajnik FEMS-a je upozorio ministra na sporost u rješavanju problema reprezentativnosti liječnika i zatražio hitno rješavanje tog problema, upoznao ga s evropskom praksom i pregovaračkim statusom liječnika drugih članica FEMS-a, naglasio da se prekovremeni sati moraju adekvatno plaćati, da izvršna vlast ne smije ni na koji način utjecati na pravosudne organe te preporučio rješavanje spora oko prekovremenih sati pregovaranjem, mimo sudskih institucija.

Nakon sastanka s ministrom zdravstva je održana tiskovna konferencija, na kojoj je dr. Popovič govorio o problemima hrvatskih liječnika i mehanizmima koje će FEMS aktivirati za njihovo rješavanje na evropskoj razini. Informacije s tiskovne konferencije su prenesle brojne TV postaje (osim HRT-a!), radio postaje i web portali.

Hrvatski liječnički sindikat je uputio pismenu molbu i za sastanak generalnog tajnika s predsjednikom Vlade, ali odgovor iz kabineta premijera nismo primili niti nakon požurnice.

FEMS pozorno prati situaciju s hrvatskim liječnicima nakon što su s našim problemima upoznati na  Generalnoj skupštini FEMS-a u rujnu 2018. u Briselu i nakon što su u listopadu 2018. uputili dopis upozorenja našoj Vladi. Budući da se u proteklih 7 mjeseci nisu dogodili nikakvi značajni pomaci, Glavni odbor FEMS-a će idućih dana još jednom uputiti upozorenje hrvatskoj Vladi o nužnosti hitnog rješavanja reprezentativnosti liječnika u Hrvatskoj, nakon čega će o svemu informirati Evropsku komisiju i uputiti prijavu Međunarodnoj organizaciji rada.  Ovisno o razvoju događaja u iduća 2 mjeseca, slijedeći koraci bit će dogovoreni na Generalnoj skupštini FEMS-a početkom lipnja.

Dr. Popovič nam je prenio poruku vodstva FEMS-a o njihovoj spremnosti da aktivno pomognu u  rješavanju naših aktualnih problema na svim potrebnim razinama, a njegov posjet Zagrebu je samo jedan u nizu koraka koje će FEMS poduzeti za rješavanje naših problema u što kraćem roku.