COVID-19 infekcija zdravstvenog radnika priznata profesionalnom bolešću

Na inicijativu Hrvatskog liječničkog sindikata donesen je Pravilnik o o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 39/2020), 

prema kojem se infekcija korona virusom priznaje kao profesionalna bolest od dana zaraze (laboratorijske potvrde). 

Pravilnik je stupio na snagu 02. travnja 2020., a svi  postupci priznavanja COVID-19  infekcije kao profesionalne bolesti koji su pokrenuti prije donošenja ovog Pravilnika, dovršit će se prema odredbama ovog Pravilnika.

Pravilnik možete pročitati na linku  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_39_834.html