Covid-19

Odgovor HZZO-a na prijedlog HLS-a za skraćivanje i pojednostavljenje procedure za priznavanje profesionalne bolesti zdravstvenim radnicima oboljelim od COVID-19

Hrvatski liječnički sindikat je 27.10.2020. ravnatelju HZZO-a i ministru zdravstva uputio zahtjev za pojednostavljenje i skraćivanje postupka priznavanja profesionalne bolesti zdravstvenom radniku oboljelom od bolesti COVID-19. 

U dopisu smo zahtijevali i da se naknada za bolovanje zdravstvenom radniku koji je obolio od bolesti COVID-19 isplati zajedno s plaćom za mjesec u kojem je koristio bolovanje zbog infekcije SARS-CoV-2.

Naknada plaće za rad organiziran u timovima za vrijeme pandemije - HLS od ministra Beroša traži donošenje Uredbe

HLS traži od ministra Beroša da se naknada za rad u timovima u okolnostima pandemije regulira posebnom Uredbom

HLS od ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a zatražio Izmjene i dopune Pravilnika o pravima iz OZO u slučaju profesionalne bolesti

Pravilnik koji regulira ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti ne definira dovoljno precizno sve situacije s kojima se susrećemo tijekom COVID-19 pandemije. Hrvatski liječnički sindikat je zbog toga ministru zdravstva i ravnatelju HZZO-a uputio prijedlog za izmjene i dopune Pravilnika.

COVID-19 infekcija zdravstvenog radnika priznata profesionalnom bolešću

Na inicijativu Hrvatskog liječničkog sindikata donesen Pravilnik o o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 39/2020 od 01.04.2020.),

Radna prava u COVID-19 epidemiji

Upute ministra zdravstva o postupanju i načinu obračuna plaće tijekom epidemije i statusa zdravstvenih radnika u samoizolaciji i na bolovanju zbog COVID-19 infekcije

ODGOVOR RAVNATELJA HZZO-a NA ZAHTJEV HLS-a DA SE COVID-19 INFEKCIJA LIJEČNIKA TRETIRA KAO PROFESIONALNA BOLEST

Nakon što je HLS 06.03.2020. ministru zdravstva i ravnatelju HZZO-a uputio zahtjev da se infekcija ili sumnja na COVID-19 infekciju liječnika tretira kao profesionalna bolest, danas smo od ravnatelja HZZO primili odgovor.
Cjelokupni tekst odgovora možete pročitati u nastavku.

HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT TRAŽI OD MINISTRA ZDRAVSTVA I RAVNATELJA HZZO-a DA INFEKCIJU LIJEČNIKA KORONA VIRUSOM PROGLASI PROFESIONALNOM BOLEŠĆU

Poštovane kolegice i kolege!
Nakon odluke ministra zdravstva o proglašenju opasnosti od epidemije korona virusom, postoji mogućnost da se svakoga od nas rasporedi na mjesta gdje će biti povećana potreba za intervencije u slučaju širenja COVID-19 infekcije.