Covid-19

COVID-19 infekcija zdravstvenog radnika priznata profesionalnom bolešću

Na inicijativu Hrvatskog liječničkog sindikata donesen Pravilnik o o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 39/2020 od 01.04.2020.),

Radna prava u COVID-19 epidemiji

Upute ministra zdravstva o postupanju i načinu obračuna plaće tijekom epidemije i statusa zdravstvenih radnika u samoizolaciji i na bolovanju zbog COVID-19 infekcije

ODGOVOR RAVNATELJA HZZO-a NA ZAHTJEV HLS-a DA SE COVID-19 INFEKCIJA LIJEČNIKA TRETIRA KAO PROFESIONALNA BOLEST

Nakon što je HLS 06.03.2020. ministru zdravstva i ravnatelju HZZO-a uputio zahtjev da se infekcija ili sumnja na COVID-19 infekciju liječnika tretira kao profesionalna bolest, danas smo od ravnatelja HZZO primili odgovor.
Cjelokupni tekst odgovora možete pročitati u nastavku.

HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT TRAŽI OD MINISTRA ZDRAVSTVA I RAVNATELJA HZZO-a DA INFEKCIJU LIJEČNIKA KORONA VIRUSOM PROGLASI PROFESIONALNOM BOLEŠĆU

Poštovane kolegice i kolege!
Nakon odluke ministra zdravstva o proglašenju opasnosti od epidemije korona virusom, postoji mogućnost da se svakoga od nas rasporedi na mjesta gdje će biti povećana potreba za intervencije u slučaju širenja COVID-19 infekcije.