CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 - ANKETA

Poštovane kolegice i kolege!

Hrvatski liječnički sindikat će u rujnu biti domaćin jesenske konferencije FEMS-a (European Federation of salaried Doctors), u sklopu koje će se održati tematska konferencija pod naslovom: “Treba li cijepljenje protiv COVID-19 biti obvezno za zdravstvene radnike ili  ne? Kakav je stav liječnika prema cijepljenju?” 

Odgovore na ova pitanja i objektivan stav liječnika diljem EU želimo dobiti anketom koja se nalazi na kraju ovog teksta.

Što o tome misle liječnici u Republici Hrvatskoj?

Ovu anketu ispunjavaju liječnici u svim zemljama EU - članicama FEMS-a, a rezultati iz svake zemlje će biti prezentirani na jesenskoj konferenciji FEMS-a.

Na temelju dobivenih rezultata ankete na konferenciji ćemo donijeti zajednički stav svih članica FEMS-a, temeljen na mišljenju profesionalaca koji se svakodnevno bore protiv COVID-19.

Anketa je namijenjena svim liječnicima u RH (bez obzira na članstvo u HLS-u).

Kolegice i kolege, pozivamo Vas da ispunite ovaj upitnik u što većem broju i molimo Vas da nam pomognete, da kao domaćini prikupimo respektabilan broj odgovora, koji će predstavljati jasan stav većine hrvatskih liječnika. 

Molimo Vas da anketu ispunite i pošaljete  najkasnije do 10. rujna 2021. – kliknite na  link na kraju ovog teksta.

Unaprijed zahvaljujemo na odgovorima, pomoći i suradnji!

Hrvatski liječnički sindikat

https://us20.list-manage.com/survey?u=50038c3ba0f1b1645c8f9bbcf&id=4a93030923&e=5fb5b8f13f