2024

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

NN 29/2024 (11.3.2024.), Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po Marinu Piletiću, ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Vlada RH)
i
HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA, zastupan po...

VAŽNA OBAVIJEST ČLANOVIMA

Poštovane kolegice i kolege!
Odgovore Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na upite o prevođenju koeficijenata možete naći na linku https://mrosp.gov.hr/uputa-o-prevodjenju-radnih-mjesta-u-javnim-sluzbama...
Molimo da prije slanja upita provjerite je li na Vaš upit već odgovoreno.

PRAVILNO PREVOĐENJE KOEFICIJENATA - VAŽNO!

U središnjicu HLS-a je pristiglo mnogo upita vezano uz pravilno prevođenje starih u nove koeficijente.
Za pravilno prevođenje koeficijenata nadležno je Ministarstvo rada, kojem se mogu uputiti pitanja za sve sporne koeficijente.

Potpisan novi Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

Novosti u novom Temeljnom KU za javne službe, potpisanom 01. ožujka 2024.

Od 1.ožujka 2024. stupila na snagu nova Uredba o koeficijentima

Nova uredba - pobjeda hrvatskih liječnika, izboren rekordni rast plaća, najveći
u povijesti hrvatskog zdravstva!

Uredba o koeficijentima - ZDRAVSTVO - 01.03.2024.

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

354

Stranice