2014

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 25/13

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 25/13.

TKU_parafirani_CB_04122012

TKU_parafirani_CB_04122012 [.pdf]

TKU_Dodatak_I_CB_04122012

TKU_Dodatak_I_CB_04122012 [.pdf]

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 126/11)

 

Vlada Republike Hrvatske i   

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske

Hrvatski liječnički sindikat

(u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su dana 27. listopada 2011. godine sljedeći

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca.

DODATAK IV ku ZA ZDRAVSTVO

KOLEKTIVNI UGOVORI

136

Vlada Republike Hrvatske

i

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Stranice