Aktivnosti Predsjednice i HLS-a

AKTIVNOSTI PREDSJEDNICE I HLS-a između dvije sjednice Glavnog odbora

 

sudjelovanje u pregovorima oko dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora vezanih uz obračun putnih troškova i potpisivanje Dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru 14.05.2018. (po prispjeću originala u središnjicu biti će stavljen na web stranice HLS-a). Dopunom TKU je definirano da se članci TKU - u kojima se govori o putnim troškovima – odnose na netto iznos

slanje primjedbi na prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Ministarstvo zdravstva i HZZO;

omasovljenje članstva;

iznalaženje modaliteta za vraćanje reprezentativnosti liječnicima u kolektivnom pregovaranju, u koordinaciji s našom sindikalnom središnjicom (Hrvatskom udrugom radničkih sindikata -HURS), kao i mnogobrojnim sastancima na različitim razinama

sudjelovanje u aktivnostima sa Sindikatima javnih službi vezano uz predstojeće pregovore o osnovici plaće u javnim službama, izrada dijela teksta za Vjesnik sindikata javnih službi (koji će biti poslan u podružnice i podijeljen delegatima Skupštine)

savjetovanje i podrška sindikalnim podružnicama vezanim za tužbe zbog nepravilno obračunatih prekovremenih sati, (op. dodatne upute sindikalnim povjerenicima biti će ubrzo proslijeđene kako bi ih mogli precizno proslijediti članovima).

 

Zadnja sjednica Glavnog odbora održana je u Zagrebu 11. svibnja 2018., a jedna od ključnih tema raspravljanih na sjednici bili su prijedlozi izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog liječničkog sindikata koji će biti razmatrani na predstojećoj Skupštini, a kojima će se bolje urediti i uskladiti određene nedorečenosti. Budući da je predloženo dosta izmjena, na Skupštini će biti predloženo prihvaćanje novog Statuta. U želji da imamo novi Statut koji će biti prihvatljiv velikoj većini naših članova, na Skupštini ćemo moći raspraviti pojedine točke Statuta za koje je došlo više različitih prijedloga i odlučiti o definitivnom tekstu pojedinih članaka Statuta.

Pred nama su neki novi i neki stari izazovi, a kako bi ih uspješno prebrodili u planu nam je osuvremenjivanje komunikacije s članstvom, na čemu trenutno vrlo aktivno radimo.

 

Nove informacije o radu Skupštine i njenim zaključcima biti će objavljene na našoj web stranici nekoliko dana nakon završetka Skupštine.

 

S poštovanjem i zahvalnošću prema svakom članu,

srdačno vas pozdravljam.

 

mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr.med.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata