Ustroj sindikata

GLAVNI ODBOR HLS-a

 

mr. sc. Ivica Babić, dr. med - predsjednik   

OB Virovitica

tel. 033 72 54 44

e-mail: ivica.babic2@vt.htnet.hr

 

prof. dr. sc. Božo Bota, dr. med.

KBC Split

tel. 021 55 71 111

e-mail: bozo.bota@krizine.kbsplit.hr

 

Dr. sc. Leo Čabrijan, dr. med.

KBC Rijeka

tel. 051 65 62 84

e-mail: leo.cabrijan@ri.t-com.hr

 

mr. sc. Renata Čulinović Čaić, dr. med.

OB Čakovec

tel. 040 31 10 11

e-mail: hls.podruzn.cakovec@gmail.com

 

Leticija Drndić, dr. med.

KBC Osijek

tel. 031 51 15 11

 

Daniela Fabris Vitković, dr. med.

OB Pula

tel. 052 37 62 52

e-mail: daniela.fabris-vitkovic@ri.t-com.hr

 

Davorka Herman Mahečić, dr. med.

KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

tel. 01 37 87 111

e-mail: dherman_cro@yahoo.com

 

Branka Jakovac, dr. med.

OB Slavonski Brod

tel. 035 20 12 01

e-mail: b.jakovac@yahoo.com

 

Zvonimir Juzbašić

OB Vinkovci

tel. 032 34 93 49

e-mail: zjuzbasi2@net.com

 

prim. dr. Ljiljana Kosić Lovrić, dr. med

KB Dubrava, Zagreb

tel. 01 29 02 444

e-mail: ljlovric@kbd.hr

 

Milka Matešić Hoti, dr. med.

OB Zadar

tel. 023 50 55 05

e-mail: mhotimatesic@gmail.com

 

Samija Ropar, dr. med.

OB Karlovac

tel. 047 60 81 32

e-mail: samija66@gmail.com

 

Josip Većenaj, dr. med.

OB Koprivnica

tel. 048 62 22 22

e-mail: josip.vecenaj@kc.htnet.hr

 

 

STATUTARNA KOMISIJA

 

mr. sc. Drago Ćaleta, dr. med. - predsjednik

KBC Rebro, Zagreb

tel. 01 24 30 783

e-mail: drcaleta@gmail.com

 

mr. sc. Trpimir Goluža, dr. med.

Klinika za ženske bolesti i porode, Zagreb

tel. 01 46 04 646

e-mail: trpimir.goluza@zg.t-com.hr

 

Marijan Žvorc, dr. med.

OB Čakovec

tel. 040 31 10 11

e-mail: marijan.zvorc@ck.t-com.hr