Novosti

Datum objave: 13.02.2017

Rješenje o reprezentativnosti

Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti, donijelo je 1. veljače 2017. rješenje o reprezentativnosti sindikata za pregovore o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Datum objave: 06.05.2015

Priopćenje

HRVATSKA UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA

Zagreb, 6. svibnja 2015. godine

 

Predmet: Priopćenje za medije

 

Datum objave: 07.04.2015

Očitovanje na Okvirni sporazum

Zagreb, 1. travnja 2015.

Broj: 110-002/15

 

Ministarstvo rada i

mirovinskog sustava RH

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med.

Ministar

Ul. Grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

 

Predmet: Okvirni sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarnie nagrade za

Datum objave: 07.04.2015

Okvirni sporazum

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 2, Zagreb, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava,

i

SINDIKATI U JAVNIM SLUŽBAMA

Datum objave: 26.03.2015

SPORAZUM prihvatljiv Hrvatskom liječničkom sindikatu koji Vlada RH ne želi potpisati

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 2, Zagreb, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava,

i

SINDIKATI U JAVNIM SLUŽBAMA

Datum objave: 27.11.2014

Presuda Suda za ljudska prava

 

 

 

 

FIRST SECTION

 

 

 

 

 

 

 

Datum objave: 26.11.2014

Obavijest

Poštovane kolegice i kolege,

Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja na svojoj 17. sjednici  protumačilo je na koji se način obračunava plaća tijekom godišnjeg odmora.

Z A K LJ U Č A K